Володимир Бандуров

Народний Депутат України

Записи по дате: 2, Март, 2013

План-графік підготовки та проведення Конкурсу грантів В.Бандурова «Поспішайте творити добро»

02.03.2013

Гранты


Зміст заходів Терміни Форма реалізації
1 Створення місцевих експертних комісій 15.03-01.04.2013 – видання відповідних наказів або розпоряджень
2 Прийом та реєстрація проектних заявок: попередня перевірка, повернення із зауваженнями, доопрацювання з урахуванням вимог Конкурсу 01.04-01.06.2013 Заповнення та передача до Конкурсної комісії Благодійного фонду Журналу реєстрації проектних заявок (в електронному вигляді). Форма реєстрації заявок одночасно формує зведену відомість
3 Оформлення протоколу засідання місцевої експертної комісії за результатами прийому проектних заявок 03.06-07.06.2013 Копії протоколу засідання передається до Конкурсної комісії Благодійного фонду
4 Передача проектних заявок на розгляд та оцінку до Конкурсної комісії Благодійного фонду 10.06-14.06.2013 Передача заявок з протоколом та журналом реєстрації до Конкурсної комісії Благодійного фонду
5 Прийняття рішення про визначення переможців Конкурсу Конкурсною комісією Благодійного фонду 17.06-20.06.2013 – остаточний аналіз проектних заявок Конкурсною комісією Благодійного фонду- підготовка оціночних листів
6 Затвердження результатів Конкурсу на засіданні Благодійного фонду 25.06.-28.06.2013 Затвердження протоколу про визначення переможців Конкурсу на засіданні Благодійного фонду
7 Повідомлення всіх учасників про визначення переможців Конкурсу 28.06-01.07.2013 – листи-повідомлення- публікації в ЗМІ (до 07.07.2013)
8 Оформлення договірних відносин з грантоотримувачами та фінансування проектів 01.07-15.07.2013 – договір про спільну діяльність- оплата товарів за бюджетними проектами
9 Реалізація проектної діяльності грантоотримувачами 01.07-01.10.2013 – практична реалізація проектів- здійснення контрольних функцій Конкурсною комісією Благодійного фонду
10 Презентація результатів реалізації проектів до 20.10.2013 – проведення святкових заходів по відкриттю об’єктів- публікації в ЗМІ
11 Підведення підсумків Конкурсу 20.10-01.11.2013 – підсумковий захід
RSS