Володимир Бандуров

Положення про порядок проведення Конкурсу грантів «Поспішайте творити добро»

2013 > Март > 30

Рубрики Гранты.
Постоянный адрес записи.

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок проведення Конкурсу грантів «Поспішайте творити добро», який спрямований на реалізацію соціально важливих проектів для ініціативних груп громадян, громадських організацій, благодійних організацій та органів самоорганізації населення Василівського, Великобілозерського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського районів та міста Енергодар Запорізької області

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Даним Положенням регламентується порядок проведення Конкурсу грантів «Поспішайте творити добро» (далі – Конкурс) та фінансування проектної діяльності грантоотримувачів (ініціативних груп громадян, громадських організацій, благодійних організацій та органів самоорганізації населення).

1.2. Основні терміни і поняття, які використовуються в цьому Положенні, вживаються в такому значенні:

Грант – це грошові кошти, надані Благодійним фондом переможцям Конкурсу на безоплатній та безповоротній основі для вирішення соціально важливих проблем територіальних громад.

Ініціативна група громадян – група громадян, які проживають на одній території (місто, село, селище, двір, вулиця), об’єднаних однією метою для спільного вирішення соціально важливої проблеми.

Громадська ініціатива – це діяльність, обумовлена виконанням робіт або наданням послуг, спрямована на досягнення суспільних благ.

Здобувачі гранту – ініціативні групи громадян, громадські організації, благодійні організації та органи самоорганізації населення, що знаходяться на території Василівського, Великобілозерського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського районів та міста Енергодар Запорізької області, які надали свої проектні заявки для участь у Конкурсі.

Грантоотримувачі – здобувачі гранту, проекти яких за результатами Конкурсу визнані переможцями на підставі рішення Конкурсної комісії Благодійного фонду.

Виконавець проекту – здобувач гранту, проект якого визнано переможцем, і з яким укладено Договір про реалізацію проекту.

Проект – комплекс взаємопов’язаних заходів, спрямованих на досягнення певної мети для вирішення соціальних та інших проблем жителів територіальних громад в межах встановлених часових рамок, бюджету та адміністративно-територіальної одиниці.

1.3. Конкурс проводиться за адміністративної підтримки Благодійного фонду «Під покровом Богородиці» (далі – Благодійний фонд).

1.4. Грантовий фонд Конкурсу формується за рахунок коштів Благодійного фонду. Контроль за цільовим використанням коштів грантового фонду здійснює Благодійний фонд.

1.5. На Конкурс приймаються 2 види проектів від громадських організацій, органів самоорганізації населення та ініціативних груп громадян Василівського, Великобілозерського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського районів та міста Енергодар Запорізької області:

– міні-гранти – максимальна сума гранту – 20 тис. грн.

– гранти – сума гранту може становити від 20 до 100 тис. грн.

1.6. Конкурс Грантів здійснюється згідно з етапами, що зазначені в Плані-графіку підготовки та проведення Конкурсу грантів.

1.7. Після підведення підсумків Конкурсу здійснюється фінансування проектів-переможців.

1.8. Інформація, про умови, строки проведення Конкурсу, а також про Плані-графік підготовки та проведення Конкурсу грантів розміщується в місцевих ЗМІ, мережі Інтернет та на веб-сайті http://bandurov.com.

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМКИ КОНКУРСУ

2.1. Мета Конкурсу – підтримка громадських ініціатив, спрямованих на активізацію громади та розвиток навичок самоорганізації населення, залучення місцевих ресурсів громад, бізнес-структур для спільного вирішення соціально важливих проблем територіальних громад Василівського, Великобілозерського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського районів та міста Енергодар Запорізької області.

2.2. Завдання Конкурсу:

– сприяння вирішенню суспільно важливих проблем територіальних громад;

– надання фінансової підтримки громадським ініціативам;

– створення ефективного механізму розвитку територіальних громад;

– залучення додаткових місцевих ресурсів громад, бізнес-структур для вирішення соціально важливих проблем.

2.3. Пріоритетними напрямками діяльності в рамках Конкурсу є:

1) Відродження культури і духовності (ремонт, реконструкція або благоустрій церков, пам’яток історії та архітектури, музеїв, створення або зміцнення матеріальної бази творчих колективів та інше).

2) Поліпшення якості соціальних послуг, що надаються населенню (ремонт, облаштування або оснащення об’єктів соціального призначення – шкіл, дитячих садків, клубів, бібліотек, лікарень, амбулаторій та ФАПів; благоустрій території населених пунктів, ремонт зупинок громадського транспорту тощо).

3) Вирішення проблем у галузі дозвілля та спорту (створення та благоустрій зон відпочинку, організація молодіжного та дитячого дозвілля, облаштування дитячих спортивно-ігрових майданчиків, спортивних залів, стадіонів та інше)

4) Пропаганда здорового способу життя.

Пріоритет буде надаватися тим учасникам, які в рамках своєї проектної діяльності будуть взаємодіяти з органами місцевої влади, громадськістю, бізнес-структурами та засобами масової інформації.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ

3.1. Конкурс організований для громадських організацій, органів самоорганізації населення та ініціативних груп громадян, які здійснюють свою діяльність на території Василівського, Великобілозерського, Кам’янсько-Дніпровського, Оріхівського районів та міста Енергодар Запорізької області.

3.2. Не дозволяється участь у Конкурсі політичних партій та комерційних організацій.

4. ФОРМУВАННЯ, ПОРЯДОК РОБОТИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ

КЕРІВНИХ ОРГАНІВ КОНКУРСУ

4.1. Для прийому та попереднього відбору поданих проектів в Василівському, Великобілозерському, Кам’янсько-Дніпровському, Оріхівському районах та місті Енергодар Запорізької області створюються місцеві експертні комісії (далі – МЕК). Персональні склади і порядок роботи МЕК рекомендується затвердити розпорядженнями Василівської, Великобілозерської, Кам’янсько-Дніпровської, Оріхівської районної державної адміністрації та міської ради Енергодар. До складу МЕК рекомендовано включити представників від органів місцевої влади, громадських організацій, ЗМІ, бізнесу. Засідання МЕК відбуваються відкрито. На свої засідання Комісія має право запрошувати здобувачів гранту з метою отримання додаткової інформації про проект.

4.2. Орієнтовна кількість членів МЕК – 7 чоловік.

4.3. Для оцінки проектів, поданих від всіх територій, та визначення переможців створюється Конкурсна комісія (далі – КК). Формування персонального складу КК здійснює Благодійний фонд.

4.4. КК формується з представників Благодійного фонду, експертів громадських організацій, інших представників громадськості та засобів масової інформації.

4.5. КК здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться за необхідності, але не рідше 1 разу на місяць.

4.6. Діяльність КК легітимна при участі у ній не менше двох третин від загальної кількості її членів.

4.7. За результатами розгляду питань приймаються рішення КК. Рішення приймаються більшістю голосів від кількості членів, присутніх на засіданні, і підписуються головою КК. При рівності голосів перевагу має варіант рішення, за який проголосував голова Комісії.

4.8. Рішення КК можуть прийматися шляхом відкритого, таємного або поіменного голосування. Форма голосування визначається в кожному конкретному випадку за рішенням більшості членів Комісії, які беруть участь у засіданні, якщо інше не передбачено процедурою Конкурсу.

4.9. КК:

– контролює дотримання даного Положення та Плану-графіка проведення Конкурсу;

– затверджує необхідні форми конкурсної документації та вимоги до оформлення проектних заявок;

– затверджує терміни подачі проектних заявок;

– затверджує графіки презентації проектів учасниками Конкурсу;

– заслуховує учасників Конкурсу на своїх відкритих засіданнях згідно затвердженого графіку;

– приймає рішення про визначення переможців Конкурсу.

5. ПОРЯДОК ТА ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ПРОЕКТІВ, ЩО НАДХОДЯТЬ В РАМКАХ КОНКУРСУ ГРАНТІВ

5.1. Попередня оцінка проектних заявок, що надходять від громадських організацій, органів самоорганізації населення та ініціативних груп громадян, здійснюється МЕК за наступними критеріями:

– правильність оформлення проектної заявки відповідно до вимог даного Положення;

– відповідність проекту пріоритетам Конкурсу;

– наявність усіх необхідних додатків до заявки;

– актуальність проблеми, на вирішення якої спрямований проект для широкого кола осіб;

– обґрунтування бюджету проекту (відповідність основних витрат меті проекту, адекватність зазначених цін, правильність розрахунку витрат); оплата послуг і робіт в рамках проекту за рахунок грантових коштів не допускається;

– наявність, форма і частка планованого партнерського внеску.

5.2. У разі неправильного оформлення проектної заявки, відсутність допоміжної документації або невиконання інших умов Конкурсу МЕК може ухвалити рішення про повернення проектної заявки здобувачеві на доопрацювання (із зазначенням на недоліки) або залишити заявку без розгляду. Прийом проектних заявок, повернутих здобувачам на доопрацювання, здійснюється не пізніше закінчення загального терміну прийому проектних заявок.

5.3. МЕК відмовляють здобувачу гранту в участі в Конкурсі або залишає заявку без розгляду, якщо претендент не забезпечує виконання вимог цього Положення щодо пріоритетів Конкурсу, актуальності проблеми, порядку, форми та строків подання проектних заявок.

5.4. Після закінчення терміну подання проектних заявок МЕК передає в КК проектні заявки якщо вони:

– відповідають напрямкам Конкурсу;

– спрямовані на вирішення проблеми, актуальної для широкого кола осіб;

– передбачають отримання гранту в розмірах, обумовлених умовами Конкурсу (міні-грант – до 20 тис. грн., грант – до 100 тис. грн.);

– передбачають внесення партнерського внеску;

– оформлені відповідно до умов Конкурсу (містять всі необхідні розділи, додатки, допоміжні документи, фотоматеріали проекту).

5.5. Після отримання проектних заявок від усіх МЕК, КК проводить аналіз і формує Зведену відомість.

5.6. КК вправі в односторонньому порядку прийняти рішення про залишення без розгляду заявок, які не відповідають пріоритетам Конкурсу, вимогам цього Положення. Такі заявки не включаються до Зведеної відомості і не виносяться на розгляд КК.

5.7. КК здійснює оцінку проектних заявок, внесених до Зведеної відомості, за наступними критеріями:

А) Відповідність проекту пріоритетам Конкурсу (максимальний бал – 5).

Проекти можуть відповідати одному або декільком пріоритетним напрямам Конкурсу. Пріоритетні напрямки підтримки грантів встановлені цим Положенням. У тому випадку, якщо проект не відповідає або не цілком відповідає цим пріоритетними напрямками, вирішення питання про розгляд проектної заявки залишається за членами КК. Підтримуються проекти, які спрямовані на розвиток самоорганізації населення та вирішення соціально важливих проблем територіальних громад.

Б) Затребуваність та реалістичність проекту, конкретний і значущий результат (максимальний бал – 5).

Беруться до уваги такі аспекти:

– наявність підтримки проекту на рівні місцевої територіальної громади;

– наявність чітко сформульованої проблеми.

В) Фінансові та організаційні можливості здобувача, перспективи продовження діяльності (максимальний бал – 5).

Беруться до уваги:

– величина власного внеску здобувача;

– можливість у подальшому розвивати проект.

Г) Економічна ефективність проекту (максимальний бал – 5).

Беруться до уваги такі аспекти:

– залучення коштів з інших джерел на реалізацію або розвиток проекту (створення механізму соціального партнерства);

– ступінь залучення до реалізації проекту бізнес-структур.

6. ОФОРМЛЕННЯ ПРОЕКТНИХ ЗАЯВОК І ТЕРМІНИ ЇХ ПОДАННЯ

6.1. Конкурсна документація складається з наступного пакету документів:

Для організацій (громадська організація, орган самоорганізації населення):

А) Проектна заявка.

Б) Свідоцтво про державну реєстрацію організації-заявника (завірена копія керівником організації).

В) Свідоцтво про взяття на облік в податкових органах (завірена копія керівником організації).

Г) Документ, що підтверджує повноваження керівника організації-заявника (наприклад, протокол про обрання, наказ про призначення, довіреність – копія).

Д) Список учасників проекту.

Е) Резюме керівника проекту.

Ж) Копія паспорта та ідентифікаційного коду керівника проекту.

З) Інші документи та додаткові матеріали, які заявник вважає за необхідне додати до заяви.

І) Рекомендаційні листи, в т.ч. листи-підтримки від жителів територіальної громади та органів місцевої влади;

К) Гарантійний лист (додаток 1 до Положення)

Л) Фотографії проекту (на фото повинно бути відображено стан об’єкта до початку робіт; якщо планується створення нового об’єкта, то на фото повинно бути відображене місце, де буде розташовуватися планований об’єкт).

Для ініціативних груп громадян:

А) Проектна заявка.

Б) Документ, що підтверджує створення ініціативної групи та повноваження керівника проекту (Протокол про створення ініціативної групи та обрання керівника проекту).

В) Список учасників проекту.

Г) Резюме керівника проекту.

Д) Копія паспорта та ідентифікаційного коду керівника проекту.

Е) Інші документи та додаткові матеріали, які заявник вважає за необхідне додати до заяви.

Ж) Рекомендаційні листи, в т.ч. листи підтримки від жителів територіальної громади та органів місцевої влади;

З) Гарантійний лист (додаток 1 до Положення)

І) Фотографії проекту (на фото повинно бути відображено стан об’єкта до початку робіт; якщо планується створення нового об’єкта, то на фото повинно бути відображене місце, де буде розташовуватися планований об’єкт).

Рекомендаційний лист, крім іншого, повинен містити наступну інформацію: ПІБ людини, що надала рекомендацію, його посада, місце роботи, адреса і телефон із зазначенням коду міста.

Якщо в рамках реалізації проекту планується видавництво брошур, бюлетенів, виготовлення будь-яких конструкцій, пошиття сценічних костюмів і т.д., учасник Конкурсу повинен надати макет (або опис), фото, малюнок, зразок того, що планується виготовити. Якщо в рамках реалізації проекту планується зробити поточний ремонт приміщення або архітектурної споруди, до проектної заявки необхідно додати дефектний акт, в якому відобразити обсяг планованих робіт і суму майбутніх витрат, а також фотографії будівлі, споруди, приміщення, яке планується відремонтувати, благоустроїти, обладнати.

Оформлені проектні заявки (1 екз. – оригінал, 1 екз. – копія) подаються у швидкозшивачі, у відкритому вигляді. До документів може додаватися електронна копія проектної заявки (CD-диск). Конкурсна документація може бути підготовлена як українською, так і російською мовами.

Граничні терміни надання проектних заявок зазначені в Плані-графіку проведення Конкурсу грантів.

6.2. Проектні заявки готуються переважно за встановленою формою (додаток 2 до Положення)

6.2. При підготовці проектних заявок для участі у Конкурсі здобувач гранту погоджується з умовою, що КК Благодійного фонду має право:

– змінювати бюджет проекту;

– не повертати матеріали, що подані на Конкурс;

– використовувати інформацію, що міститься в проектних заявках в дослідницьких, статистичних цілях.

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН З ПЕРЕМОЖЦЯМИ КОНКУРСУ ГРАНТІВ

7.1. За результатами роботи КК, на засіданні Благодійного фонду визначається перелік проектів-переможців, терміни їх реалізації та кошторис витрат.

7.2. Після затвердження переможців Конкурсу між Благодійним фондом і грантоотримувачами укладаються Договори про реалізацію проекту.

8. ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ

8.1. Фінансова підтримка (грант) надається переможцям Конкурсу за рахунок і в межах коштів Благодійного фонду.

8.2. Фінансування витрат грантоотримувачів здійснюється на підставі наданих заявок (запитів) і за наявності оригіналів документів на їх оплату.

8.3. У разі визначення переможця гранту, грантоотримувач повинен внести той власний і партнерський внесок, який був зазначений в проектній заявці.

8.4. Фінансування проектної діяльності грантоотримувачів здійснюється тільки на покриття витрат, пов’язаних з реалізацією заходів, зазначених в проектній заявці:

– витрати, що пов’язані з придбанням меблів, оргтехніки (витрати, що передбачають виникнення необоротних активів) – на розсуд Благодійного фонду;

– витрати, що пов’язані з придбанням господарського інвентарю, посадкового матеріалу (витрати, які не передбачають виникнення необоротних активів);

– витрати, що пов’язані з виготовленням брошур, методичних посібників (канцелярські товари, послуги з тиражування, витратні матеріали та ін);

– витрати на придбання будівельних матеріалів;

– витрати, що пов’язані з придбанням тканини і фурнітури для пошиття сценічних костюмів, оформлення актових залів, з придбанням театрального інвентарю (сценічні костюми, ляльки-рукавички і т.д.);

– витрати, що пов’язані з придбанням спортивного інвентарю (м’ячі, тенісні ракетки, волейбольні сітки та ін);

– інші витрати відповідно до бюджету проекту.

8.5. В рамках реалізації проекту за рахунок грантового фонду не фінансуються:

– заробітна плата виконавців проекту;

– оплата послуг / робіт, що здійснюються в рамках проекту;

– винагороди та інші компенсаційні виплати персоналу проекту;

– погашення боргових зобов’язань і матеріальних збитків;

– відсотки за банківськими кредитами;

– вартість витрат на придбання патентів, ліцензій, товарних знаків;

– закупівля та оплата за обслуговування мобільних телефонів;

– реалізація комерційних проектів, які припускають отримання прибутку;

– надання прямої гуманітарної та / або соціальної допомоги окремим особам і категоріями;

– проведення заходів, за якими благоотримувачами є представники органів місцевої влади та комерційні структури;

– незаплановані бюджетом проекту витрати;

– суми витрат, які перевищують затверджену суму фінансування проекту.

8.6. Витрати, які несуть грантоотримувачі до отримання гранту і після закінчення терміну реалізації проекту, не можуть бути сплаченими за рахунок гранту.

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЗОРОСТІ ТА ЗВІТНОСТІ ЗА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ГРАНТОВОГО ФОНДУ

9.1. КК несе відповідальність перед Благодійним фондом за цільове використання коштів грантового фонду та досягнення програмних цілей.

9.2. Звіт КК Благодійному фонду про використання коштів грантового фонду включає описовий та фінансовий звіти.

9.3. У відповідності з вимогами даного Положення грантоотримувачі надають звіти та документально підтверджені дані про хід виконання заходів проекту. Кількість і зміст звітів грантоотримувачів визначаються КК Благодійного фонду.

9.4. На додаток до розгляду звітів фахівці КК відвідують заходи, що здійснюються грантоотримувачами в рамках реалізації проектів.

9.5. Недотримання грантоотримувачами вимог даного Положення може бути підставою для відмови від подальшого фінансування проектної діяльності і повернення перерахованих коштів.

9.6. Керуючись принципами прозорості, гласності та відкритості проведення Конкурсу, КК організовує проведення PR-інформаційної кампанії результатів Конкурсу, ходу реалізації та результативності проектів, які отримали грант.

10. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Повноважний представник КК здійснює моніторинг проектної діяльності протягом усього періоду реалізації проекту.

10.2. За підсумками реалізації проекту, грантоотримувач зобов’язаний надати Благодійному фонду описовий та фото-звіти в строки, що встановлені Планом-графіком проведення Конкурсу грантів. З метою висвітлення позитивного досвіду по самоорганізації населення грантоотримувач також має розмістити інформацію про результати проекту в місцевих ЗМІ.

Скачати Положення_Гранти

Скачати Гарант_лист_(Додаток 1_до_Полож)

Скачати Форма_заявки_(Додаток 2_до_Полож)

Скачати Зразок_заявки

Скачати Інструкція_для_МЕК

Скачати Інструкція_для_ініц_груп

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *